Categorieën

Home

Disclaimer voor lorreco lorre & co VOF (Kamer van Koophandel: 5080607), hierna te noemen lorre & co VOF,
verleent u hierbij toegang tot lorreco ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Lorre & co VOF behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Beperkte aansprakelijkheid lorre & co VOF spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. 

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.
Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van lorre & co VOF. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met lorre & co VOF.  Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan lorre & co VOF nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij lorre & co VOF.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van lorre & co VOF, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.