Categorieën

Startseite

Uitgangspunten


Wij kweken inmiddels een groot aantal jaren succesvol met papegaaien, ara’s, kaketoes en Lori’s . Vanuit onze hobby zagen wij dat er een enorme vraag bestond naar papegaaien, ook constateerden wij dat deze vogels al dan niet geïmporteerd op internet op reeds zeer jonge leeftijd worden aangeboden met alle risico’s van dien.

Het overgrote gedeelte van ons aanbod kweken wij zelf, zoals papegaaien, ara's, grijze roodstaarten, amazonepapegaaien en Lori's, natuurlijk kunnen we niet alles zelf kweken, voor een aantal soorten bemiddelen wij voor een aantal geselecteerde kwaliteits kweekstations die aan onze strenge eisen van ondermeer hygiëne, testen, en registratie kunnen voldoen. Deze vogels worden door ons grootgebracht tot 12-20 weken afhankelijk per soort, We besteden uiterste zorg aan onze kuikens. Vandaar dat u bij ons ook een paspoort & aankoopcontract / gezondheidsverklaring mee krijgt. En dient uw nieuwe vogel getest te zijn op PBFD, POLYOMA, CHLAMIDIA en sedert 2011 ook op KDS

Bij aflevering van de nieuwe vogel, wordt in uw bijzijn de vogel nogmaals getest op deze virussen, zodat u ook daad werkelijk een gezonde vogel mee naar huis krijgt. Deze test is voor uw rekening en kost 95 euro.  We raden altijd aan om een aankoop keuring uit te laten voeren bij een erkent vogelarts.

 

STOP DE IMPORT WILDVANG PAPEGAAIEN!

Op importeren van vogels zijn wij fel tegen omdat wij van mening zijn dat er in Nederland genoeg nakweek voor handen is om aan de vraag te voldoen. Met het houden van een papegaai als huisdier hebben we absoluut geen probleem. Mits wordt voldaan aan een aantal leefbaarheideisen. Om aan de vraag tegemoet te komen, en op een verantwoorde wijze met vogels om te gaan hebben we een aantal weloverwogen uitgangspunten opgesteld.

UITGANGSPUNTEN

 

Uitgangspunt 1. Vogels dienen zelfstandig te zijn en dus niet afhankelijk van voeding door derden. Vaak sterven jonge vogels door verkeerde voeding, teveel voeding of         kropverzuring. Veelal veroorzaakt door een goedwillende en onwetende nieuwe eigenaar

Uitgangspunt 2
Alle kweekvogels zijn bij allemaal getest op PBFD, POLYOMA, CHLAMYDIA, en nu ook KDS alle jongen worden in ons kweekstation op een leeftijd van 6 weken nogmaals getest op PBFD. Een tweede test wordt uitgevoerd voor aflevering en in het bijzijn van de klant. De klant moet het afgenomen bloedsample zelf opsturen naar het lab voor analyse (u bent er op deze manier zeker van dat het bloed ook daadwerkelijk van uw vogel afkomstig is). Let op: u heeft hierin geen keus, dit verplichten wij. De kosten voor de laatste test en aankoopkeuring zijn voor uw rekening.  Ook raden we u aan om een aankoop keuring uit te laten voeren door een erkend vogelspecialist om problemen in de toekomst voor te zijn. 

Uitgangspunt 3
alle jonge vogels worden in een schone omgeving grootgebracht, in gezelschap van nestgenootjes, om op die manier een goed gesocialiseerde (essentieel) vogel te krijgen, die later ook bij andere vogels te plaatsen is. Vogels die als kuikens bij de ouders worden weggehaald kennen geen soortgenoten, alleen u bent voor hun een soortgenoot. Dat betekend dat deze vogels vaak apathisch of agressief kunnen zijn als ze bij soortgenoten worden geplaatst. Ook komen gedragsproblemen vaker voor bij deze vogels

Uitgangspunt 4
U koopt een vogel bij ons op het moment dat u er een reserveert, dit kan telefonisch maar ook per email, u betaald dan reservering / annulering kosten voorruit. U kunt uw vogel pas ophalen als deze geheel zelfstandig kan eten en medisch zijn goedgekeurd. Een exacte voorspelling kunnen wij hier niet in geven, er kan namelijk met de jonge kuikens nog van alles gebeuren. Mocht u om wat voor reden dan ook de vogel niet wensen dan houden wij het betaalde bedrag als zijnde opvoedkosten. Maar hebben we binnen een jaar nog geen jonge vogel voor u hebben dan kunt u uw aanbetaling/annulering-kosten terug vragen.

Wij vertrouwen erop dat u, als liefhebber, begrijpt waarom wij de bovenstaande regels hanteren, het is niet alleen ter bescherming van de vogels, maar ook om voor u een enorme teleurstelling te voorkomen: niets is erger dan een geliefd huisdier te verliezen!


Bert Smedinga,

Team Lorre & Co

 
 

Subcategories

Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Suchen Sie erneut